Goud Sparen,Goud Kopen,Goudrekening
Geld zoals geld bedoeld is ! FGA NL, FysiekGoudAdvies Nederland

Waarom goud kopen?

Goud is het enige, echte, internationaal aanvaarde, betaalmiddel.

fga nl,fysiek goud advies nederland,goud fga,echt goud fga,puur goud fga,fga nl,

Edelmetaal als goud is het perfecte bezit, wanneer men op zoek is naar een ‘veilige haven’ voor het afzekeren van het vermogen. Goud is in die categorie het ultieme bezit en wereldwijd nog steeds het enige echte geld! 

In tegenstelling tot een papieren investering, zoals aandelen en obligaties, waarbij het resultaat afhankelijk is van regeringen, bedrijven, personen en de wereldwijde economie, is goud een hard, tastbaar, product, zeer beperkt in aanbod en wordt de waarde mede bepaald door wat de aarde het geeft.

Goud t.o.v. de dollar

fga nl,fysiek goud advies, puur goud handel, fysiek goud,goudkopen,goudconcepten,goud mogelijkheden,goudspaar,goud als bescherming,

Goud is de logische keuze, en het is de volgende stap in de ondergang van de Amerikaanse dollar als reserve valuta van de wereld. Omdat, tot nu toe, alle olie wordt verhandeld in US Dollars is er veel vraag naar dollars om olie te kopen en te verkopen. Als landen stoppen met dit gebruik, zal de vraag naar de dollar snel minder worden. Juist op het moment dat de VS  het aanbod van dollars aanzienlijk heeft vergroot. De dag komt dat miljarden dollars buiten de VS alleen nog maar besteed kunnen worden binnen de VS. Op dat moment is het ‘spel’ over voor de dollar als reserve valuta en begint de hyperinflatie.

Hiermee is de eerste stap gezet om de wereld terug te brengen naar een gouden standaard. (Goudstandaard)

Goud; rijkdom of ruilmiddel

Mensen die zeggen dat goud een barbaars overblijfsel is uit het verleden, welk systeem niet werkt in een moderne economie, omdat men niet op stap gaat met zakken vol gouden munten om auto’s te kopen of dozen vol goud om huizen te kopen, die mensen denken niet rationeel en hebben geen economisch inzicht. ‘Goud is een verzameling van rijkdom en een ruilmiddel’. 

Zoals Aristoteles het meer dan 2.000 jaar geleden beschreef, goud is gewoon de beste vorm van geld dat ooit werd geaccepteerd.
In onze moderne wereld, hoef je niet fysiek het goud rond te kruien. Dat kan, maar je kunt ook elektronisch het eigendom van fysiek goud overdragen, via internet diensten zoals o.a. GoldMoney, PIMGold, Bullion Vault.

Zekerheid-veiligheid tegen de crisis en valutaoorlog

fga nl,fysiek goud advies, puur goud handel, fysiek goud,goudkopen,goudconcepten,goud mogelijkheden,goudspaar,goud als bescherming,

Goud is de ultieme verzekering tegen economische en financiële problemen en tegenslagen. Voor het geval dat de economie crasht of geld minder waard wordt door hoge inflatie. Goud beschermt u tegen inflatie.

Inflatie is de onzichtbare belasting, bewust gecreëerd door de monetaire expansiepolitiek van centrale banken en overheden. In tegenstelling tot wat politici en centrale bankiers u willen doen geloven, namelijk dat zij de bewakers van uw koopkracht zijn en vechten tegen inflatie, zijn zij de primaire veroorzakers van inflatie. De inflatiepolitiek is gunstig voor iedereen die veel schulden maakt en zeer ongunstig voor iedereen die probeert een vermogen op te bouwen.  

Goud is naast een verzekering voor slechte tijden ook ideaal voor individuen die het vermogen, wat zij door de jaren heen bij elkaar hebben geraapt door hard werk en/of financiële slimheid, willen beschermen, behouden en laten groeien. Goud is de veiligste en het meest tot de verbeelding sprekend bezit, die de mensheid ooit gekend heeft.   

De laatste 30 jaar is de koopkracht van de euro en de dollar gedaald met meer dan 50%. De laatste 90 jaar zelfs met meer dan 95%. Als de centrale banken ons inderdaad beschermen tegen inflatie, dan hebben ze in ieder geval de laatste 100 jaar geen goede prestatie geleverd. Goud daarentegen, heeft in deze periode zijn koopkracht behouden. Er zijn periodes aan te wijzen, waarbij het verstandiger was om in andere financiële instrumenten te beleggen dan fysiek goud, maar over langere perioden is er geen enkele belegging die zijn koopkracht zo goed behouden heeft als fysiek goud.

Goud betaalmiddel, goud sparen, goudpensioen, goud vermogens,goud invetsren, beleggen goud,fga nl,fysiek goud advies nederland,

Goud is het enige devies(betaalmiddel) met een echte intrinsieke waarde

De waarde van goud is intrinsiek en is een van de weinige bezittingen die geen recht of plicht vertegenwoordigd om te betalen of te ontvangen. Dit in tegenstelling tot banken, financiële instellingen, multinationals en overheden. Spaartegoeden en obligaties dragen altijd een recht of een plicht met zich mee.

In tegenstelling tot papieren geld of virtueel geld in een computer van een bank (niets meer dan elektronische bits en bytes) heeft fysiek goud een intrinsieke waarde. Deze waarde komt voort uit de fysieke eigenschappen van goud. Goud is zeldzaam, onverwoestbaar, moeilijk om uit de grond te halen en wordt over de gehele wereld als waardevol gezien. Maar misschien het belangrijkste, wij kunnen geen goud maken of drukken bij een tekort. Iets wat we over papieren valuta niet kunnen zeggen.

fga nl, fysiek goud nederland,puur goud handel, fysiek goud,goudkopen,goudconcepten,goud mogelijkheden,goudspaar,goud als bescherming, pim gold, pim goud,

Vraag en aanbod goud

De wereldwijde goudproductie neemt al jaren af terwijl de vraag toeneemt. In de jaren 70 was Zuid Afrika de grootste goudproducent ter wereld met een jaar productie van 2.000 ton, de Braziliaanse goudproductie piekte in 1982, de Canadese goudproductie piekte in 1991, Australië in 1996 en de Amerikaanse in 1997. In al deze landen zijn geen significante grote goudvondsten meer gedaan. Ook al het 'makkelijk' winbare goud is in de bestaande mijnen gewonnen en de productie wordt jaar op jaar moeilijker.

Kijken naar de centrale banken

Het beleid van centrale banken om massaal geld bij te drukken is niet zonder risico’s. Vandaag de dag is geld louter gedekt door het vertrouwen dat men heeft in overheden en centrale banken en dat vertrouwen wordt nu fundamenteel ondermijnd. De geschiedenis leert ons dat het financieren van begrotingstekorten, via de geldpers van de centrale bank, niet werkt. Op korte termijn lijkt de economie te stabiliseren, maar na verloop van tijd is de geldhoeveelheid zo sterk vergroot dat deflatie of beperkte inflatie om kan slaan in een hyperinflatie. Tijdens dit proces wordt geld compleet waardeloos en zoekt men dekking in tastbare bezittingen, waarvan fysiek goud het meest liquide is.

Centrale banken zijn sinds 2010 netto kopers geworden van goud. Landen als Rusland, China, India, Brazilië, Zuid-Korea en tal van andere landen hebben hun goudreserve substantieel uitgebreid. Dat proces is nog steeds gaande en we hebben geen aanwijzingen om aan te nemen dat Rusland en China binnenkort zullen stoppen met het aankopen van goud. Ook in India was de vraag naar goud in 2012 opnieuw groter dan het jaar daarvoor. Zo lang verschillende westerse centrale banken door blijven gaan met monetaire verruiming, blijft het aannemelijk dat de goudprijs ook de komende jaren nog zal stijgen.

Verwachtingen goudprijs

Goud vraag 2016, goud verdeling 2016,fga nl, fysiek goud advies nederland

In 2016 hebben verschillende banken onlangs hun verwachting voor de goudprijs uitgesproken. De verwachtingen lopen zeer uiteen, maar er valt wel een rode draad uit te halen. De meeste banken rekenen voor dit jaar op een goudprijs die behoorlijk kan stijgen.

Bank & Goud

De banken zoeken de verklaring voor de stijgende goudprijs bij centrale banken. Westerse centrale banken hebben de rente drastisch verlaagd en kopen in sommige gevallen ook grote hoeveelheden staatsobligaties en andere schuldpapieren. Door dit beleid groeit het balanstotaal van centrale banken en kopen mensen meer goud. Aan de andere kant zijn er de centrale banken van opkomende economieën, die juist hun overtollige valutareserves omzetten in fysiek goud. Dat goud plaatsen ze op de balans om waardeverlies van valutareserves op te vangen. Beide factoren dragen volgens verschillende banken bij aan een stijging van de goudprijs. Andere drivers voor de goudprijs, die sommige banken noemen, zijn de toenemende onrust in het Midden-Oosten en een mogelijke escalatie van de Europese schuldencrisis. Die is namelijk nog steeds niet opgelost. Barclay's verwacht dat de goudproductie zal achterblijven bij de vraag en dat de goudprijs daardoor zal stijgen.

fga nl,fysiek goud advies, puur goud handel, fysiek goud,goudkopen,goudconcepten,goud mogelijkheden,goudspaar,goud als bescherming,
waarde goud in valuta's, goud waarde, goudprijs, fga nederland,fysiek goud nederland,

Goud tegenover geld gezien de laatste jaren, inflatie GELD - GOUD

goudprijs, goudwaarde, goud vermogen, pgh holland,

= GOUD

= Pond = Dollar = Euro

Voor meer info of advies, klik hier!