Goud Sparen,Goud Kopen,Goudrekening
Geld zoals geld bedoeld is ! FGA NL, FysiekGoudAdvies Nederland

Terug naar "de goudstandaard"! 

goud standaard, papiergeld, fiat goud-fiat geld

Fiat geld: het is een begrip dat sinds de economische crisis van 2008 meer en meer opduikt in de media. De financiële bankencrisis van 2008 en de schuldencrisis van  2010-2011 zorgden ervoor dat centrale banken fiat geld gingen bijdrukken om de economie te redden. 

Geld bijdrukken door een centrale bank betekent dat de hoeveelheid geld vergroot wordt, waardoor de waarde van de munt vermindert (devaluatie ). Hoe meer geld er in omloop is om producten te kopen, hoe minder dat geld waard is (inflatie).  In het huidige economische systeem is fiat geld of fiat currency van toepassing, in tegenstelling tot het financieel systeem van de goudstandaard van voor 1971.

Maar wat betekent fiat geld of fiat currency precies en hoe staat het tegenover het systeem van de goudstandaard.

goud standaard, fiat geld,

Bij een fiat-systeem heeft het geld dat als ruilmiddel wordt gebruikt geen intrinsieke waarde. Dit fiat-geld ontleent zijn waarde alleen aan de wet. In de Engelse literatuur spreekt men daarom over 'Legal tender'. Fiat-geld is zo een wettelijk betaalmiddel om financiële verplichtingen mee te vereffenen. Het woord fiat is ontleend aan het Latijn, en betekent "laat het zo zijn".

Indien het geld gedekt zou worden door goud, spreekt men over een gouden standaard.

Fiat geld of 'fiat currency'

Centrale Banken kunnen een munt alleen maar uitgeven en drukken omdat ze de bevoegdheid daartoe hebben van de politieke leiders, en dus de bevolking.

Geld heeft dus in feite alleen waarde, omdat de politiek en de bevolking zijn overeengekomen om er waarde aan te hechten.

Het is de regering van een land, die bepaalt dat een bepaalde munt als betaalmiddel en dus als geld wordt geaccepteerd.

Fiatgeld-goudstandaard

Het geld dat momenteel gedrukt wordt is door niets gedekt. De enige dekking is vertrouwen. Fiatgeld wordt dit genoemd. De waarde van dit fiatgeld is afhankelijk van het vertrouwen dat er in gesteld wordt. In de periode dat de zgn. “goudstandaard” werd gehanteerd, werd ook het geld gedekt door de waarde van het achterliggende goud. Sinds het loslaten van deze goudstandaard kunnen centrale banken net zo veel geld printen als ze maar willen, zonder dat er de tegenwaarde aan goud hoeft te zijn. Zolang het vertrouwen er is, is er niks aan de hand. Valt dit vertrouwen weg dan blijft er van de waarde van het fiatgeld weinig of niets meer over. Alleen de papier waarde.

Banken

Het uit het niets gecreëerde geld vindt haar weg in de markt als zijnde “leningen”. De centrale banken lenen het uit aan de private banken tegen een rentevergoeding en de private banken lenen het weer uit aan hun cliënten tegen een hogere rente. Doordat er onbeperkt geld is geprint zijn de leningen navenant meegegroeid. Zo erg zelfs dat  complete landen in de problemen zijn gekomen, omdat hun schulden zo hoog zijn geworden dat het haast niet meer mogelijk is om alléén al de rentekosten te betalen. Er is zo ontzettend veel fiatgeld geproduceerd, dat de afnemers ervan inmiddels bezwijken onder de schuldenlast. Ook de private banken hebben enorme schulden bij de (overigens ook private) centrale banken. Weliswaar is dat geld weer uitgeleend aan andere partijen, maar als die in moeilijkheden komen dan heeft dat directe en fatale gevolgen voor de banken. Alles hangt aan elkaar en stort in als een kaartenhuis, als de schakel tussen lenen en aflossen wordt verbroken.

Overheden

Bij overheden is het al net zo gesteld, ook die leven ver boven hun stand. Jaar op jaar worden nieuwe schulden gemaakt. Voor schulden die moeten worden afgelost worden weer nieuwe leningen uitgeschreven en per saldo neemt de staatsschuld alleen maar toe in plaats van dat het minder wordt. Als morgen de balans wordt opgemaakt en we zouden af moeten rekenen met elkaar dan draait dit uit op een mondiaal faillissement.

Hebben ´gewone´ mensen en zelfs ook politici moeite om een juist begrip te krijgen van hoe het financiële systeem nou eigenlijk in elkaar steekt. Banken weten als geen ander dat het allemaal kaartenhuizen zijn die in elkaar vallen als er ergens hiaten ontstaan in de cashflow.

Het is dit probleem waar we momenteel mee geconfronteerd worden. Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië geraken in de positie dat ze in de nabije toekomst niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het rentepercentage over hun schulden loopt dan snel op naar onverantwoorde hoogtes. Ook de Verenigde Staten hebben onlangs het schuldenplafond weer moeten verhogen van 17.810 miljard in 2014 naar 21.000 miljard dollar in 2016. Het steeds meer geld (lees: leningen) pompen in deze landen doet de problemen alleen maar vooruitschuiven en zal het niet oplossen, eerder verergeren. Na het loslaten van de goudstandaard waren de banken eindelijk verlost van de groeibeperking die de goudstandaard met zich meebrachten. Er kon namelijk niet meer geld geproduceerd worden dan dat er goud in de kluizen van de centrale banken lag opgeslagen. Na het loslaten van de goudstandaard kon er zoveel geld gecreëerd worden als de banken maar wilden en deed goud er niet meer toe. Vanaf die tijd spraken de bankiers eigenlijk een beetje meesmuilend over goud. 

Nu het vertrouwen in fiatgeld met rasse schreden aan het afnemen is, begint de interesse voor goudbezit weer te groeien. Ook bij de banken, ze moeten wel. Werd de goudprijs aanvankelijk door de banken kunstmatig laag gehouden door het steeds maar weer dumpen van grote hoeveelheden in de markt, nu lukt dit niet meer omdat de vraag van particulieren naar goud zo groot is, dat de banken niet meer in staat zijn om de prijzen te drukken. Nu worden ze wel gedwongen om weer goud te kopen omdat anders hun positie bij een eventuele “financiële meltdown” zodanig precair wordt dat hun bestaansrecht in gevaar komt.

Jacht op goud begonnen

goud sparen, fysiek goud voorraad in de wereld

In het tweede kwartaal van 2011 groeide het goudbezit al van de gezamenlijke centrale banken met een factor 4. Volgens de Wall Street Journal kochten zij in deze periode 69,4 ton goud. Dat is 4 x meer dan in die periode een jaar eerder, toen kochten zij 14,1 ton.

Ook de ´centrale bank´ van de  centrale banken, de Zwitserse Bank of International Settlement (B.I.S.) verdrievoudigde in 2010 haar goudvoorraad van ongeveer 5 miljoen naar 15 miljoen ounces. En nu per december 2014 lag er voor ruim 32.000 ton aan goud in de kluizen van dergelijke instanties als valutareserve volgens Wikipedia. Zelfs het Internationaal Monetair Fonds heeft een goudreserve van 2800 ton. Het is echter niet duidelijk of deze reserve het bezit van het IMF is of dat van haar lidstaten. Driekwart van dat goud werd gedoneerd door de G5-landen; Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. (zie voorbeeld foto)


Goudcertificaten of Fiatgoud!

Al deze handelingen en de veranderde opstelling naar goud door de centrale banken, wijzen erop dat het een en ander gaande is in de wereld. Partijen zijn hun posities aan het innemen. Naarmate het “schuldenspook” verder waart, zal de aanslag op fysiek goud voortduren en de prijs nog stevig opdrijven. Het is niet het goud wat een ´bubble´ aan het worden is, het is de goudprijs die aantoont hoe groot de ´bubble´ van het fiatgeld feitelijk is. Zodra de situatie in de wereld escaleert en het moment is aangebroken dat ook de goudcertificaten (fiatgoud, ook wel verzonnen goud) zullen worden ´verzilverd´ breekt de hel pas echt los, want dan zal uitkomen dat de banken tientallen keren meer ´goud´ hebben verkocht dan er ooit is gedolven. De bankiers zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor het ongelimiteerd creëren van fiatgeld, maar zij hebben hun positie ook misbruikt om ´fiatgoud´ te creëren. Door dit niet bestaande goud regelmatig op grote schaal in de markt te dumpen, trachten zij de prijs van het “echte” goud zodanig te manipuleren dat het bedrog niet boven water zal komen.

De onvermijdelijke ´monetaire meltdown´ die er zeker aan zal komen, zullen edelmetalen hun oorspronkelijke dekkingsfunctie weer teruggeven. Men zal  beseffen dat ´groei van de economie´ aan fysieke wetten gebonden is. Door hun magische aantrekkingskracht op de mens zijn edelmetalen hiervoor de meest aangewezen grondstoffen.

De buitensporige en waanzinnige groeipercentages die de banken en multinationals altijd hebben nagejaagd, en door hun ongelimiteerde geldcreatie ook hebben bereikt, slaan helemaal nergens op en zijn alléén maar gebaseerd op een abnormale en buiten alle proporties zijnde hebzucht.

Prijs van papiergoud t.o.v. echt fysiek goud:

Let op, op dit moment wordt de prijs van goud bepaalt door papiergoud, de derivaat-contracten die de goudprijs volgen. Er wordt officieel geen onderscheid gemaakt tussen de prijs van papiergoud en echt fysiek goud. We kunnen in de nabije toekomst een ontkoppeling van deze twee markten verwachten, waarbij in eerste instantie de goudprijs zal imploderen d.w.z. de prijs van papiergoud. Vervolgens zal de prijs van fysiek goud weer door echte marktwerking worden hersteld. Waarschijnlijk zal de prijs van goud enorm in waarde stijgen aangezien deze ontkoppeling zal optreden tijdens een nieuwe systeemcrisis, waarbij alle papieren posities worden geliquideerd om echte hard assets te bemachtigen.

fysiek goud kopen, goud sparen

Daarom, als lange termijn investering is het verstandig om papiergoud van de hand te doen en in fysiek goud te beleggen/investeren. Het op tijd kopen van fysiek goud in vorm van goud kaarten of baren is een slimme zet. Wanneer je te laat bent met het liquideren van je papiergoud posities, zult je in het beste geval, hoge premies moeten betalen om echt goud te kunnen bemachtigen. Wat te verwachten is, is dat niemand nog fysiek goud wil verkopen en een systeem-reset afwacht voordat er weer daadwerkelijk met fysiek goud zal worden gehandeld.

Wilt u goedkoop fysiek goud kopen om uw vermogen te beschermen? Hier een aantal mogelijkheden hoe u voordelig en slim goud kunt kopen:

    gouden standaard, goudstandaard, goudwaarde, goudprijs